“MARIA VINCIT”

Komitet obrony wiary i Narodu Polskiego

        Co Polak powinien zrobić, gdy grozi mu niebezpieczeństwo? /żołnierz w takim przypadku ogląda swoją broń/.
        Dzisiaj ginie Polska.
        A wraz z Nią Rzymsko-Katolicki Kościół, którego Polska jest jedną z ostatnich redut. Nie mamy wodza w Państwie i Przewodnika w Kościele na miarę Prymasa 1000-lecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który słowami:
        “Tutaj, na ziemi polskiej my jesteśmy gospodarzami. Do nas należy decydowanie o takim, czy innym kierunku naszego życia i bytowania“
określił swój program narodowy i społeczny.
        Tymczasem znani wrogowie Polski, albo i “nieznani sprawcy“
        - usuwają nawet tabernakula z Panem Jezusem z Centrum Kościoła,
        - niszczą cmentarze, parki przykościelne,
        - usuwają klasztory, a m.in. Siostry Karmelitanki z Oświęcimia w czerwcu-lipcu 1993 roku,
        - usunęli i sprofanowali pod osłoną nocy 304 krzyże 28 maja 1999 roku ze Żwirowiska w Oświęcimiu,
        - nad “Pastą“-legendarną redutą Powstania Warszawskiego cynicznie umieścili Gwiazdę Dawida,
        - czynią wiele innego zła, które każdy gołym okiem widzi.

        Źródłem zła jest fatalna organizacja Państwa z przekupnym kilkusetosobowym Sejmem na czele. Od kilkuset lat tworzy on, i to bez względu na skład osobowy, najczarniejsze karty historii Polski takie jak:
        - uchwalenie rozbiorów Poski w końcu XVIII wieku,
        - zatwierdzenie stanu wojennego w grudniu 1981 roku /wojny z Narodem Polskim/,
        - uchwalenie de facto profanacji krzyży na Żwirowisku w Oświęcimiu oraz nadania uprawnień fałszywym przedstawicielom Narodu Polskiego do Przekazania terenów niektórych b. obozów zagłady w nieokreślone “ręce“ międzynarodowe,
        - uchwalenie wyprzedaży polskiej ziemi i innego majątku narodowego tworząc destrukcję Państwa, bezrobocie, bezdomność.
        Sejm ten / i nie tylko Sejm/ został już określony jako fałszywy przedstawiciel Narodu poprzez bojkot wyborów przez ok. 60% wyborców, a więc i tak jego “uchwały“ nie są dla Narodu Polskiego wiążące.
        Niestety, nikczemna działalność posłów i senatorów /prześcigających się w zdradzie swoich wyborców/ przenosi się na niższe szczeble wykonawcze, nawet na osoby duchowne.
        Nie pozwólmy zlikwidować Polski-wywalczonej i wypracowanej przez pokolenia Polaków. Nie pozwólmy zamknąć Radia “Maryja“, ani Warszawskiego Radia Armii Krajowej “Jutrzenka“ im. Grota Roweckiego.
        Rodaku! Przejście od słów do czynów - to nakaz chwili!
        I żeby nie było za późno, natychmiast przeanalizuj zachowanie się Twojego najbliższego otoczenia, organizacji, urzędu, hierarchii kościelnej itp. Jednak, co powinieneś zrobić - podyktuje Ci sumienie i serce Polaka. Z całą pewnością musisz pisemnie udokumentować wszystkie istotne znane Ci fakty działalności antypolskiej.
        My, w tej sytuacji, pomni na obowiązki wobec Boga, wiary i Ojczyzny, powołaliśmy przy Stowarzyszeniu Patriotycznym “Wola-Bemowo” w Warszawie Komitet “MARIA VINCIT” w dniu 28 sierpnia 99 r. Jego celem jest obrona miejsc i obiektów kultu religijnego i narodowego, oraz świętych dla Polaków wartości. A także dokumentowanie każdego naruszenia naszych świętości.
        Przekazujmy więc swoje dokumenty do Komitetu “MARIA VINCIT”. Twórzmy lokalne Komitety w całej Polsce przy parafiach lub innych dogodnych obiektach. Twórzmy zaplecze dla obrony Polski, chrześcijaństwa, rodzin cywilizacji łacińskiej. Każdy rodzaj wspomagania jest mile widziany.
        Zbudź, Panie Boże, zawsze wierny Ci Naród Polski!
        Niech w Polsce bramy piekielne Twojego Kościoła Świętego nie przemogą!

Adres:    Komitet “MARIA VINCIT” przy Stowarzyszeniu Patriotycznym “Wola-Bemowo”, 01-143 WARSZAWA,                   ul. Żytnia 83 m. 1, tel./fax: /0-22/ 632-94-13.

Poprzednia stronaPełny ekran