WALKA O NAPIS “BÓG, HONOR, OJCZYZNA"

Warszawa, dn. 07.02.2000 r.

                                                                           Kancelaria

                                                                           Prezesa Rady Ministrów

                                                                           Warszawa

         Zwracamy się z gorącą prośbą o  przywrócenie całego napisu “Bóg, Honor, Ojczyzna” znajdującego się na balkonie Urzędu Rady Ministrów  przy Al. Ujazdowskich. W napisie tym słowo “Bóg” zostało usunięte i jest tylko “Honor, Ojczyzna”. Napis taki w Polsce nigdzie nie występuje. Jest wszędzie “Bóg, Honor, Ojczyzna”. Napisu tego nie zmienili nawet okupanci niemieccy , a zrobiły to Rządy “Solidarnościowe”,  co bardzo oburza polską społeczność katolicką.

 

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW            Warszawa, 2000.02.29   

    DEPARTAMENT SKARG I ODWOŁAŃ

      Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

                    Nr S-57/2009/00/F

                                                                                Pan Włodzimierz Tylski

                                                                                Przewodniczący Komitetu

                                                                                "Maria Vincit"

                                                                                             ul. Żytnia 83 m. 1

                                                                                01-149 Warszawa

 

Szanowny Panie,

Odpowiadając na list z dnia 7.02.br., Departament Skarg i Odwołań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uprzejmie informuje, że według posiadanej przez Kancelarię Premiera dokumentacji, a mianowicie archiwalnych zdjęć ocalałego z wojny wejścia głównego do gmachu Kancelarii (d. Urzędu Rady Ministrów) przy Al. Ujazdowskich 1/3, pochodzących z 1947 r. - nad wejściem tym widnieje napis "Honor i Ojczyzna", z czego wynika, że taki sam napis figurował nad wejściem także w okresie międzywojennym. Kopię zdjęcia załączamy.

W późniejszym okresie napis ten został usunięty.

W sprawie przywrócenia napisu "Honor i Ojczyzna" zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów pismem z 1.05.1987 r. Kombatant, uczestnik Powstania Warszawskiego. Podaje on, cytuję: "Jako mały chłopiec wychowałem się w Al. Ujazdowskich, gdyż rodzice mieszkali przy ul. Flory pod nr 7. Na obecnej siedzibie Rządu PRL nad oknem ponad wejściem do budynku była tablica z napisem "Honor i Ojczyzna" - obecnie zamurowana. Mam prośbę do Pana Premiera, aby Pan rozkazał, żeby napis ten tak szczytny dla każdego Polaka ujrzał znowu światło dzienne...".

Wniosek kombatanta został pozytywnie rozpatrzony, tablica została odrestaurowana, a jej oficjalne odsłonięcie nastąpiło w rocznicę Września w dniu 1.09.1987 r.

Zał. 1                                                                                   Z poważaniem


Warszawa, dn. 30.03.2000 r.

                                                                           Kancelaria

                                                                           Prezesa Rady Ministrów

                                                                           w/m

         Komitet Obrony Wiary i Narodu “Maria Vincit” wnioskuje o umieszczenie na frontonie budynku  Kancelarii Prezesa  Rady  Ministrów napisu  “Bóg, Honor, Ojczyzna” w pełnym brzmieniu w miejsce napisu “Honor, Ojczyzna”.

    Obecnie napis składa się z dwóch wyrazów : Honor , Ojczyzna”. Hasło w takim brzmieniu nie występuje w tradycji Narodu. Bez względu na to, kto i kiedy zadecydował o okaleczeniu hasła , jest to błąd wymagający naprawy. Podważa to sens hasła “Bóg, Honor, Ojczyzna” na szablach, które wyrąbały naszą drogę do wolności oraz na bojowych sztandarach tylu epok. Hasło to widniało i widnieje także na sztandarach cywilnych reprezentacji społeczeństwa. W imię tego hasła walczyli i ginęli Polacy różnych wyznań. Brak słowa “Bóg” odbieramy jako wyraz nachalnej laicyzacji , jako agresję przeciw najświętszym wartościom i uczuciom Polaków.

W załączeniu przesyłamy ............ podpisów popierających wniosek.

My, niżej podpisani, popieramy wniosek Komitetu "Maria Vincit", o umieszczenie na frontonie budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie  napisu  "BÓG, HONOR, OJCZYZNA"          zamiast        "HONOR, OJCZYZNA"  

L. p

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

 

                                                                                                                 Warszawa, dnia 23.11.2000 r.

                                                                                              Sz. Pan prof. Jerzy Buzek

                                                                                              Prezes Rady Ministrów

                                                                                               w/m

                                    W nawiązaniu do pisma  z dnia 7.II2000r. skierowanego do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Komitet Obrony Wiary i Narodu ”MARIA VINCIT”, oraz 1000 osób popierających wniosek Komitetu (w załączeniu listy z podpisami), wnioskujemy o umieszczenie na frontonie  budynku  Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów  napisu

BÓG, HONO R, OJCZYZNA”  w pełnym brzmieniu w miejsce  napisu obecnego

”HONOR, OJCZYZNA”.

     Obecnie napis składa się z dwóch wyrazów: “Honor, Ojczyzna”. Hasło w takim brzmieniu nie występuje w tradycji Narodu Polskiego. Bez względu na to, kto i kiedy zadecydował o okaleczeniu hasła, jest to błąd wymagający naprawy. Podważa to sens hasła ”BÓG, HONOR, OJCZYZNA” na szablach, które wyrąbały naszą drogę do wolności, suwerenności i niepodległości, oraz na bojowych sztandarach tylu epok. Hasło to widniało i widnieje także na sztandarach cywilnych reprezentacji społeczeństwa. W imię tego hasła walczyli i ginęli Polacy różnych wyznań. Brak słowa ”BÓG” odbieramy jako wyraz nachalnej ateizacji, jako agresję przeciw najświętszym wartościom i uczuciom Polaków.

Oczekujemy zrozumienia i zadośćuczynienia naszej prośbie.

 

                                                                                                          Z poważaniem.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Episkopatu Polski - Prymas Polski Kardynał Józef Glemp

2. Marszałek Sejmu - Maciej Płażyński

3. Marszałek Senatu  - Alicja Grześkowiak

4. Radio “Maryja”

5. Radio AK im. Grota Roweckiego “Jutrzenka”

6.Redakcja Tygodnika “Myśl Polska”

7. Redakcja “Naszego Dziennika”

 

                  KANCELARIA

PREZESA RADY MINISTRÓW

       Dyrektor Generalny                                                                                12 grudnia 2000

    BDG -57 - 9(2)/00/w/ALM

 

 

                                                                                       Pan Włodzimierz Tylski

                                                                                       Przewodniczący Komitetu

                                                                                       "MARIA VINCIT"

                                                                                       przy Stowarzyszeniu Patriotycznym

                                                                                       "WOLA_BEMOWO"

                                                                                       ul. Żytnia 83 m. 1

                                                                                       01-149 Warszawa

Szanowny Panie,

     W odpowiedzi na pismo Komitetu Obrony Wiary i Narodu Polskiego  "MARIA VINCIT", z dnia 23.11.br., dotyczącego umieszczenia na froncie budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów napisu "BÓG, HONOR, OJCZYZNA", w miejsce napisu "HONOR, OJCZYZNA", z przykrością informuję, że zmiana napisu nie jest obecnie możliwa.

     Źródła historyczne, do których udało nam się dotrzeć stwierdzają, że przed 1939 rokiem tablica na froncie budynku, będącego siedzibą Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych w latach 1927 - 1939, zawierała napis "HONOR, OJCZYZNA".

     Budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Al. Ujazdowskich 1/3 jest wpisany do rejestru zabytków jako dobro kultury, stąd wszelkie zmiany w elewacji frontowej budynku zmierzające do przywrócenia jego historycznego wyglądu wymagają odpowiedniego udokumentowania.

     Jeżeli posiadacie Państwo materiały świadczące, iż na froncie budynku znajdował się napis "BÓG, HONOR, OJCZYZNA" uprzejmie proszę o ich udostępnienie, co stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia starań o zmianę elewacji.

 

 

 

Nasz komentarz

 

            W związku z powyższym pytamy Pana Premiera - jakie wartości ochrania?

Napis “Honor, Ojczyzna” jest w stylu masońskim - Czy zasługuje na ochronę?

Budynek pochodzi z czasów carskich i wówczas musiał mieć jakiś napis na frontonie. Może brzmiał on: “???, ?????, ??????” i jako bardziej historyczny według Premiera zasługiwałby na większą ochronę niż “HONOR, OJCZYZNA”?

Zastanawia fakt, że konserwator zabytków /jak nas poinformował/ nie ma żadnych dokumentów dotyczących budynku .Wobec tego - skąd Premier wie, że budynek jest zabytkowy?.

            Jeśli  ktoś z Państwa posiada dane dotyczące budynku, np. historyczne fotografie - prosimy o kontakt z naszym Komitetem.

Poprzednia stronaPełny ekran